Launched to Eternity - Crime and Punishment 1700-1900

Launched to Eternity - Crime and Punishment 1700-1900

£3.95
Cod Eitem : 9781862250307
Awdur(on)/Author(s) : Glyn Parry
Cyflwyniad darluniadol i hanes trosedd a chosb yng Nghymru, 1700-1900, yn cyd-fynd ag arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn cynnwys gwybodaeth ddiddorol am droseddau mawr a mân, yn arbennig nifer o lofruddiaethau erchyll, ynghyd â thystiolaeth ddogfennol yn ymwneud â'r achosion a'r gosb a dderbyniodd y troseddwyr. Dros 60 o luniau.

An illustrated presentation of the history of crime and punishment in Wales, 1700-1900, coinciding with an exhibition in the National Library of Wales, comprising interesting information about major and minor offences, in particular horrific murders, including documented evidence relating to the cases and the punishment received by the offenders. Over 60 illustrations.