Montgomeryshire Court of Great Sessions: Goal Files 1571-1580

Montgomeryshire Court of Great Sessions: Goal Files 1571-1580

£49.99
Cod Eitem : 9781862250611
Golygydd(ion)/Editor(s) : Murray Chapman
Dyma'r drydedd gyfrol o gofnodion troseddol sir Drefaldwyn. Mae hon yn cwmpasu cofnodion troseddol cynharaf y Sesiwn Fawr o 1571, pan sefydlwyd y llys hyd 1580. Cynhwysir nid yn unig ffeiliau'r carchar - asgwrn cefn cofnodion troseddol y llys, sy'n cael eu rhestru yn nhrefn amser - ond hefyd yr holl gofnodion sy'n gysylltiedig ag erlyniadau troseddol.

This is the third volume of Montgomeryshire criminal records. It covers the earliest Great Sessions criminal records from 1571, when the court was established, down to 1580. It calendars not only the gaol files - the backbone of the court's criminal records - but all other records relating to criminal prosecutions, notably the plea rolls and the prothonotary papers.