Newid Iaith

Correspondence of Thomas Stephens, The: Revolutionising Welsh Scholarship in the Mid-Nineteenth Century Through Knowledge Exchange

Correspondence of Thomas Stephens, The: Revolutionising Welsh Scholarship in the Mid-Nineteenth Century Through Knowledge Exchange

£19.95
Cod Eitem : 9781891271304
Golygydd(ion)/Editor(s) : Adam N. Coward
Thomas Stephens oedd un o ysgolheigion Cymreig mwyaf arwyddocaol a dadleuol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ei gyfrol Literature of the Kymry (1849) oedd y gwaith cyntaf i ddefnyddio ysgolheictod beirniadol cyfoes i lenyddiaeth ganoloesol Cymru. Trwy gydol ei yrfa, bu'n feirniad di-flewyn-ar-dafod o ddehongliadau anegwyddorol o hanes Cymreig a Cheltaidd.

Thomas Stephens was one of the most significant and controversial nineteenth-century Welsh scholars. His Literature of the Kymry (1849) was the first work to apply modern critical scholarship to medieval Welsh literature. Throughout his career, he was an outspoken critic of unscrupulous interpretations of the Welsh and Celtic past.