Newid Iaith

Independent Bus Operators in West Wales - Part One Cardigan and Newport

Independent Bus Operators in West Wales - Part One Cardigan and Newport

£20.00
Cod Eitem : 9781905304837
Awdur(on)/Author(s) : Les Dickinson
Cyfrol ddifyr sy'n cynnig golwg ar hanes y cwmnïau bysiau oedd yn gweithredu ar hyd yr arfordir o gwmpas Aberteifi a Gogledd sir Benfro, yn cynnwys pentrefi Trefdraeth, Cilgerran a Llandudoch, o gyfnod ychydig cyn 1920 hyd at gyfnod mwy diweddar. Dyma gyfrol gyntaf Les Dickinson am fysiau yn yr ardal. Lluniau niferus.

This book will attempt to provide an insight to the operators on the coastal strip around Cardigan town and North Pembrokeshire, particularly Newport, Cilgerran and St Dogmaels from just before 1920 and up to more recent times. This is the first of two books by Les Dickinson on buses in this region. Fully illustrated.