Jack the Station Cat and the August Day

Jack the Station Cat and the August Day

£2.00
Cod Eitem : 9781906800024
Awdur(on)/Author(s) : Alan Cliff
Mae rhywbeth anghyffredin yn digwydd yn yr orsaf drenau, wrth i gar ysblennydd gyrraedd ac wrth i'r gorsaf feistr dderbyn model o drên, gan synnu pawb. Beth sydd mor arbennig am ddiwrnod ym mis Awst? Mae Jac, cath yr orsaf yn bwriadu darganfod y gwir!

Something unusual is happening at Tail's End Station. First, a splendid Pullman car arrives. Next, Mr Parker the Station Master receives a model railway locomotive which puzzles everybody. What is so special about a day in August? Jack The Station Cat means to find out!