Newid Iaith

Cool Camping Wales

Cool Camping Wales

£14.95
Cod Eitem : 9781906889036
Awdur(on)/Author(s) : Jonathan Knight
Nid cyfeirlyfr traddodiadol i'ch tywys o gwmpas y wlad yw Cool Camping. Yn hytrach, fe'i bwriedir i'ch cynorthwyo i ddewis maes gwersylla at eich diben, gan neilltuo penwythnos - neu fwy - i fwynhau cyfaredd yr ardal a'r atyniadau lleol. Cyfrol wedi'i darlunio'n hardd a deniadol. Argraffiad newydd; ISBN yr argraffiad blaenorol: 9780955203626.

Cool Camping is not a traditional, formulaic camping guidebook to take with you on a tour around the country. It's designed to help you pick a truly fantastic destination site, and devote a weekend - or longer - to enjoying its charms and local attractions. Lavishly illustrated. New edition; previous ISBN: 9780955203626.