Green Gate: Looking After the Environment

Green Gate: Looking After the Environment

£4.99
Cod Eitem : 9781907004476
Awdur(on)/Author(s) : Jen Green
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Ceri Jones
Golygydd(ion)/Editor(s) : Eirian Jones, Glyn Saunders Jones
Mae cyfres y Green Gate yn edrych ar faterion amgylcheddol fel egni, gwastraff, llygredd a newid hinsawdd. Mae'n cynnig atebion a dulliau ymarferol i gadw'r Ddaear yn wyrdd ac yn le braf i fyw ynddo. Addas ar gyfer plant rhwng 10 a 14 oed.

The Green Gate series explores key environmental issues of our time, such as energy, waste, pollution and climate change. It presents solutions and practical ways to keep the Earth a green and healthy place. Suitable for 10-14 year olds.