Kisses Sweeter Than Wine

Kisses Sweeter Than Wine

£9.95
Cod Eitem : 9781908069764
Awdur(on)/Author(s) : Boyd Clack
Hunangofiant manwl a gonest gan ddyn sydd wedi datblygu'n un o ffigurau diwylliannol amlycaf Cymru. Mae Boyd Clack yn adrodd ei hanes gyda didwylledd, dirnadaeth a sgil a fydd yn denu unrhyw un â diddordeb ym mywyd Cymro ifanc - sydd nawr yn hŷn ac efallai ychydig yn gallach. Mae fersiwn clawr caled hefyd ar gael (ISBN 9781906998301).

A brutally honest literary memoir from a man who has emerged as one of Wales's major cultural figures. Boyd Clack tells his story with an honesty, perception and skill that will absorb anyone interested in what it was to be young and Welsh - and who are now older and maybe a little wiser. Hardback version also available (ISBN 9781906998301).