What's That Garden Bird? - Birdspotting Wheel and Guide Book

What's That Garden Bird? - Birdspotting Wheel and Guide Book

£12.99
Cod Eitem : 9781908489401
Awdur(on)/Author(s) : Andrea Pinnington
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Caz Buckingham
Mae llawer o adar yn fychan ac yn swil, a gall fod yn anodd eu hadnabod. Erbyn i chi fodio drwy gyfeirlyfr neu sgrolio drwy app, bydd y rhan fwyaf o adar wedi hedfan i ffwrdd. Dyma gyfrol fydd yn gwneud y gwaith chwilio yn haws...

Many birds are small and shy and it can be tricky to identify them. By the time you have flicked through a guidebook or scrolled through an app, most birds will have flown away. Yet once in a while, a natural history title appears that makes life so much simpler...