WJEC Biology for AS Level

WJEC Biology for AS Level

£27.50
Cod Eitem : 9781908682505
Awdur(on)/Author(s) : Marianne Izen
Llyfr a luniwyd gan athro ac arholwr profiadol i gydfynd â manyleb Bioleg AS y Cyd-Bwyllgor Addysg a ddysgir yng Nghymru o fis Medi 2015 ymlaen. Mae'r gyfrol yn defnyddio iaith eglur a dealladwy, er mwyn ysbrydoli myfyrwyr a'u cefnogi gydol y daith wrth baratoi ar gyfer eu arholiadau.

Created especially for the new WJEC AS Level Biology specification being taught in Wales from September 2015 and written by an experienced teacher and examiner, this student book has been officially endorsed by WJEC. Designed to be motivating and student -friendly, this book will support you through every step of your course and help you thoroughly prepare for your exams.