Summer of No Regrets

Summer of No Regrets

£7.99
Cod Eitem : 9781910080948
Awdur(on)/Author(s) : Kate Mallinder
Yn dilyn eu arholiadau, mae'r ffrindiau gorau, Nell, Hetal, Cam a Sasha, sydd oll yn 16 mlwydd oed, yn penderfynu byw misoedd yr haf i'w eithaf, gan fentro i diroedd anghyfarwydd. Wrth i'w dewisiadau brofi yn rhai anodd a pheryglus, dônt i sylweddoli maint eu dibyniaeth ar ei gilydd wrth iddynt wynebu'r dyfodol.

After their exams, sixteen-year-old best friends, Nell, Hetal, Cam and Sasha pledge to live a summer regret-free, taking risks however much it scares them. But as all these choices become difficult, even dangerous, they will need each other for the strength to face the future.