Newid Iaith

For Hope is Always Born

For Hope is Always Born

£10.99
Cod Eitem : 9781911540076
Awdur(on)/Author(s) : Jan Fortune
Yn rhan olaf trioleg Cassilda, caiff Miriam, merch Catherine, ei thynnu'n ddyfnach i orffennol ei theulu - dyma we sy'n cwmpasu canrifoedd heb gydnabod unrhyw ffiniau daearyddol. Wrth iddi ddynesu at galon y dirgelwch, rhaid iddi ddysgu mai cariad yw'r map gorau ar daith bywyd.

In the final part of the Cassilda Trilogy, Catherine's daughter, Miriam, is drawn deep into her family's past - a web that spans ages and recognises no geographical barrier. As she approaches the mystery's heart, she must learn that love is the truest form of map.