Newid Iaith

Notes from a Swing State

Notes from a Swing State

£8.99
Cod Eitem : 9781912681297
Awdur(on)/Author(s) : Zoë Brigley Thompson
Casgliad o draethodau celf, ffeithiol greadigol sy'n trafod posibiliadau merched a genethdod, mamolaeth, trais yn y cartref a thramor, trais yn erbyn merched, y balm a geir wrth ysgrifennu, trawma ac achubiaeth.

These creative nonfiction and craft essays cover the possibilities of girls and girlhood, motherhood, violence at home and abroad, violence against women, the consolation in writing, trauma, and redemption.