Newid Iaith

I Love as I Find: The Story of Sir John Perrot

I Love as I Find: The Story of Sir John Perrot

£9.50
Cod Eitem : 9781912728220
Awdur(on)/Author(s) : Margaret Eleanor Hill
Dyma stori am ddechreuadau John Perrot. Mae datrysiad Margaret Eleanor Hill o'r llinynnau hyn yn drawiadol o glir. Mae hi'n creu achos cryf drosto fel dyn yr oedd ei feddwl, yn enwedig ynghylch y setliad yn Iwerddon, ymhell o flaen ei amser.

This is the story of John Perrot's origins. Margaret Eleanor Hill's unravelling of these strands is impressively clear. She makes a strong case for him as a man whose thinking, particularly with regard to the settlement in Ireland, was way ahead of his time.