Newid Iaith

Jeweller, The

Jeweller, The

£8.99
Cod Eitem : 9781912905058
Awdur(on)/Author(s) : Caryl Lewis
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Gwen Davies
Mae Mari - stondinwraig yn y farchnad - yn ychwanegu at ei bywoliaeth drwy gasglu eitemau o dai'r meirwon. Mae'n byw ar ei phen ei hun mewn bwthyn bychan ar y traeth, gyda mwnci yn unig gwmni iddi. Wrth iddi drin un gem arbennig, mae'n gwneud canfyddiad sy'n trawsnewid ei bywyd yn llwyr.

Mari, a market stall holder, supplements her trade with wares she acquires from clearing the houses of the dead. She lives alone in a tiny shore side cottage, with only a monkey for company. As she works on cutting an emerald she inches closer to the perfect gem but also towards a discovery that will transform her life.