Newid Iaith

Advent

Advent

£8.99
Cod Eitem : 9781912905256
Awdur(on)/Author(s) : Jane Fraser
1904: Caiff Ellen sy'n 21 oed ei galw adref o'i bywyd newydd yn New Jersey, i gynorthwyo ar y fferm deuluol ar arfordir garw Gŵyr oherwydd iechyd bregus ei thad sy'n alcoholig. Mae Ellen yn ddyfeisgar, yn onest ac yn llawn angerdd, ond tybed a fydd hi'n dewis cartref a dyletswydd, neu gyfle a chyffro ar draws Môr Iwerydd?

1904: 21 year-old Ellen has been summoned back from her new life in New Jersey, to the family farm on windswept Gower due to her alcoholic father's increasing frailty. Resourceful, passionate, and forthright, will she choose home and duty, or excitement and opportunity across the Atlantic?