Newid Iaith

A Proud Welsh Patriot: A Biography of Gwilym Prys-Davies

A Proud Welsh Patriot: A Biography of Gwilym Prys-Davies

£15.00
Cod Eitem : 9781914584381
Awdur(on)/Author(s) : D Ben Rees
Dyma'r cofiant cyntaf yn Saesneg (addasiad o waith blaenorol yn Gymraeg) o fywyd gwleidyddol a phersonol yr Arglwydd (Gwilym) Prys-Davies (1923-2017). Mae'r cofiant gwych, crefftus a chyffrous hwn yn talu sylw ysgolheigaidd dyledus i bob agwedd ar fywyd a gyrfa Gwilym Prys-Davies, yn gyfraniad mawr i'n dealltwriaeth o fywyd gwleidyddol Cymru dros gyfnod hir.

The first biography in English (an adaptation of a previous work in Welsh) of the political and personal life of Lord (Gwilym Prys-Davies (1923-2017). This superb biography, well crafted and well paced pays due scholarly attention to all aspects of Gwilym Prys-Davies's life and career, and is a major contribution to our understanding of Welsh political life over a long timeframe.