Newid Iaith

Conjuror's Apprentice, The

Conjuror's Apprentice, The

£9.99
Cod Eitem : 9781915643414
Awdur(on)/Author(s) : GJ Williams
Nid yw darganfod corff briwedig bachgen ifanc yn anarferol yn ystod oes greulon Mari Waedlyd. Fodd bynnag, mae'r tafod wedi'i drywanu, y sêl ffug a'r llythyr rhyfedd yn awgrymu bod cysylltiad rhwng y farwolaeth erchyll â'r Dywysoges Elizabeth, sy'n bygwth dymchwel y llinach Duduraidd.

Finding the battered body of a young boy was not unusual in Bloody Mary's cruel England. However, the stabbed tongue, a false seal and strange letter implicate Princess Elizabeth, threatening to bring down the Tudor Dynasty.