Rails Through the Heart of Wales

Rails Through the Heart of Wales

£7.50
Cod Eitem : 9781916449800
Awdur(on)/Author(s) : G. P. Essex
Y gyfrol gyntaf, ers dros ddegawd, i'w hysgrifennu am linell rheilffordd Calon Cymru. Dyma ddathliad o ganmlwyddiant a hanner y llinell, a chyfle unigryw i gael golwg ar hanes a datblygiad y rheilffordd, a'i goroesiad i'r mileniwm newydd, gan osgoi difodiant, o drwch blewyn. Dros 50 o luniau.

The first book to be written about the Heart of Wales railway line in over a decade. It celebrates the line's 150th anniversary with a unique insight into the history, development and survival of the line into the new millenium, and its narrow escape from closure. Over 50 illustrations.