Newid Iaith

New Welsh Reader (New Welsh Review 122, Winter 2019)

New Welsh Reader (New Welsh Review 122, Winter 2019)

£6.99
Cod Eitem : 9781999352790
Awdur(on)/Author(s) : JL George, Rhiannon Lewis, Rosey Brown
Golygydd(ion)/Editor(s) : Gwen Davies
Detholiad o ryddiaith amrywiol o Gymru am baradwys ac amharadwys (dystopia ac iwtopia), yn cynnwys traethawd ffotograffig am ystâd Wildmill ym Mhenybont gan Tim Cooke a Ben Absalom, ynghyd â cholofn am eiddo gan y golygydd a'r cyfieithydd Gwen Davies am ei haddasiad o'r nofel The Jeweller gan Caryl Lewis.

Prose from Wales and beyond about dystopias and utopias, including a photo essay by Tom Cooke and Ben Absalom about the Wildmill estate in Bridgend, plus a column about possession by translator and editor Gwen Davies, about her new adaptation of Caryl Lewis' novel, The Jeweller.