Newid Iaith

IMPACTardrawiad

IMPACTardrawiad

£22.00
Cod Eitem : 9781999952228
Awdur(on)/Author(s) : Angharad Pearce Jones
Mae yma ddealltwriaeth o'i llinach, heb hidio dim am gonfensiynau'r oriel. Mae ei gwaith yn cymryd ei fan cychwyn o syniadau a dderbynnir am gelf, ond hefyd o'r byd yr ydym yn byw ynddo.

There is an understanding of her lineage, but a disregard for any gallery conventions. Her work takes its starting point not solely from the accepted notions of art, but also from the world that we inhabit.