Wales and South West England Michelin Regional Map

Wales and South West England Michelin Regional Map

£4.99
Cod Eitem : 9782067183308
Awdur(on)/Author(s) : Michelin Tyre PLC
Mae'r map graddfa 1/400 000 hwn ar gyfer Cymru a gorllewin Lloegr yn darparu gwybodaeth helaeth am briffyrdd a llwybrau eilaidd sy'n cynnig golygfeydd trawiadol o'r ardal. Cynigir hefyd fapiau clir a chywir, ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr er mwyn sicrhau taith ddidrafferth, yn cynnwys mapiau prif drefi a lleoliadau gwersylloedd.

This Wales and South West England Regional Map scale 1/400 000 provides you with an extensive coverage of primary, secondary and scenic routes of Southern England and Wales. In addition to the clear and accurate mapping, it includes all the practical information for a trouble-free journey, including major town plans as well as tourism information and camping sites.