Newid Iaith

Nonconformist

£9.99
Cod Eitem : 9798398325119
Awdur(on)/Author(s) : Jane Parry
Hanes gwraig yn ailddarganfod ei gwreiddiau Cymreig, ac yn archwilio iaith a diwylliant y Gymru gyfoes. Symudodd yr awdures, Jane Parry, o Lydaw i Sir Fôn, gan ddarganfod bod ei theulu wedi byw yno am flynyddoedd lawer, a bod ei chyndeidiau wedi'u claddu ym mynwent yr eglwys, ganllath o'i chartref!

Nonconformist is about discovering Welsh roots, exploring the language and culture of the contemporary Cymru. It is the true story of Jane's relocation from Brittany to Anglesey and her discovery that her family has lived in the same place for years, even being in the same place for years, even being buried in the churchyard just 100 yards from her front door!