Newid Iaith

Llyfrau Plant (yn cynnwys ieuenctid ag addysgol)

plantDigon o ddewis!

Llongyfarchiadau i enillwyr gwobr Tir Na n-Og eleni:

Myrddin ap Dafydd am "Mae'r Lleuad yn Goch" (i blant hŷn") 

Mererid Hopwood am "Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud" - (i blant iau) 

Hayley Long am "The Nearest Far Away Place" (llyfr Saesneg) 

Llyfr y Mis

£9.99
NEW
Cwpan y Byd 2018

£4.99
NEW
Pecyn Cymru ar y Map / Wales on the Map Pack

£125.00
NEW
Cyfres Robotiaid ac Ati: 3. Llond y Tŷ

£2.99
NEW
Cyfres Robotiaid ac Ati: Y Ffawdheglwr

£2.99

£4.95

£25.00

£25.00

£2.99

£7.99

£3.50

£7.99

£6.99

£6.99

£1.00