Newid Iaith

Dirgelwch Loch Ness

Dirgelwch Loch Ness

£4.95
Cod Eitem : 9780000679437
Awdur(on)/Author(s) : Gareth F. Williams
Cyfrol yn bwrw golwg fanwl ar yr amryfal hanesion am yr anghenfil y cred llawer ei fod yn trigo yn nyfroedd Loch Ness yn yr Alban. Darluniau a ffotograffau du-a-gwyn. Yr ISBN ar y llyfr ei hun yw 0862433851. Enillydd gwobr Tir na n-Og 1997.

A volume recording and examining the many accounts of the monster which many believe inhabits the waters of Loch Ness, Scotland. Black-and-white illustrations and photographs. The ISBN on the book itself is 0862433851. Tir na n-Og Award winner 1997.