Archwilio Materion Mewn Addysg Grefyddol Llyfr Athrawon

Archwilio Materion Mewn Addysg Grefyddol Llyfr Athrawon

£10.00
Cod Eitem : 9780748793693
Awdur(on)/Author(s) : Graham Davies, Melissa Davies, Carys Thomas, Vicky Thomas
Golygydd(ion)/Editor(s) : Graham Davies
Dyma gyfres sy'n cynnig dull newydd a chyfoes sy'n cwrdd â gwir anghenion dysgu ac addysgu yn y dosbarth. Mae'r llyfr hwn yn darparu cyfoeth o ddeunydd ac yn cynnwys CD-ROM gyda fersiynau Word o'r holl daflenni gwaith.

A series offering a new and contemporary way of meeting the requirements of teaching the class. This volume provides ample material and CD-ROM with all the worksheets in Word format.