Coeden Ddarllen Rhydychen: Cam 6 - Sgriptiau Drama Pecyn A

Coeden Ddarllen Rhydychen: Cam 6 - Sgriptiau Drama Pecyn A

£18.90
Cod Eitem : 9780861748662
Awdur(on)/Author(s) : Roderick Hunt, Alex Brychta
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Llinos Griffin
Pecyn o 3 llyfr gweithgaredd gwerthfawr i'w ddefnyddio gyda llyfrau darllen Coeden Ddarllen Rhydychen - cyfres Cam 6, yn cynnwys taflenni gwaith y gellir eu dyblygu a thaflenni asesu defnyddiol ar gyfer athrawon. Cynllun Arbennig Dad, Paid â bod yn Wirion, Ynys y Drych.

A pack of 3 valuable activity workbooks to be used in conjunction with the Coeden Ddarllen Rhydychen reading books - Cam 6 series, comprising photocopiable activity sheets and useful assessment sheets for teachers. Cynllun Arbennig Dad, Paid â bod yn Wirion, Ynys y Drych.