Cyfres Llyfrau Llawen:1. Morus yr Ystlum

Cyfres Llyfrau Llawen:1. Morus yr Ystlum

£3.95
Cod Eitem : 9780862433963
Awdur(on)/Author(s) : Sheelagh Thomas-Christensen
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dylan Thomas
Adargraffiad o stori hwyliog wedi ei darlunio'n lliwgar am helyntion Morus yr ystlum direidus sy'n ceisio cyflawni campau newydd bob amser er mwyn profi ei fod yn wahanol i bob ystlum arall; i blant 5-7 oed. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.

A reprint of a colourfully illustrated lively story about Morus the mischievious bat who is always attempting new feats to prove that he is different from all other bats; for children aged 5-7 years. First published in 1997.