Cyfres Llyfrau Llawen: 13. Balŵn Bleddyn

Cyfres Llyfrau Llawen: 13. Balŵn Bleddyn

£1.50
Cod Eitem : 9780862436797
Awdur(on)/Author(s) : Elena Gruffudd
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Eric Heyman
Stori fywiog wedi ei darlunio'n lliwgar am Bleddyn, bachgen bach sy'n breuddwydio ei fod yn teithio mewn balŵn gan fwynhau hwyl ac antur wrth weld llawer o ryfeddodau ar draws y byd; i blant 5-7 oed.

A lively story colourfully illustrated about Bleddyn, a young boy who dreams that he is travelling in a balloon where he experiences fun and adventure as he sees many wonderful things around the world; for children aged 5-7 years.