Cyfres Pen Dafad: Iawn Boi?;-)

Cyfres Pen Dafad: Iawn Boi?;-)

£2.95
Cod Eitem : 9780862436995
Awdur(on)/Author(s) : Caryl Lewis
Golygydd(ion)/Editor(s) : Alun Jones, Nia Royles
Nofel fywiog yn darlunio bywyd merch fferm o ardal Llambed gan awdures un o gyn-Nofelau y Mis Cyngor Llyfrau Cymru, Dal Hi!. Cyfrol mewn cyfres o lyfrau i ddenu disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a 4 i ddarllen. (ACCAC). Enillydd gwobr Tir na n-Og 2004.

A lively novel portraying the life of a farmer's daughter from the Lampeter area by the author of the Welsh Books Council Novel of the Month for July 2003; one of a series of storybooks to promote literacy among Key Stage 3 and 4 pupils. (ACCAC). Tir na n-Og Award winner 2004.