Cyfres Pen Dafad: Noson Boring i Mewn

Cyfres Pen Dafad: Noson Boring i Mewn

£2.95
Cod Eitem : 9780862437015
Awdur(on)/Author(s) : Owain Meredith, Rocet Arwel Jones, Pryderi Gwyn Jones, Gwion Hallam, Meinir Eluned Jones
Golygydd(ion)/Editor(s) : Alun Jones, Nia Royles
Cyfrol o pump o straeon byrion ar y thema cylchoedd, yn cynnwys hanesion am ddynion tân, hunllefau, dial, unigrwydd a chariad cyntaf, gan amrywiol awduron; rhan o gyfres o lyfrau bywiog, byr a chynhyrfus i'r arddegau (CA 3 a 4). (ACCAC)

A volume of five short stories on the theme of circles, including stories of firemen, nightmares, revenge, loneliness and first love, by various authors; part of a series of lively books for teenagers (KS 3 and 4 pupils). (ACCAC)