Cyfres Pen Dafad: Cawl Lloerig

Cyfres Pen Dafad: Cawl Lloerig

£2.95
Cod Eitem : 9780862437022
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd Tudur, Casia Wiliam, Gwenllian Williams, Elfair Grug Dyer
Golygydd(ion)/Editor(s) : Alun Jones, Nia Royles
Cyfrol o straeon byrion, cerddi a jôcs gan ddisgyblion Blwyddyn 9 Ysgol Botwnnog, Pwllheli, sef rhan o gyfres o lyfrau byr, bywiog gan awduron ifanc i ddenu disgyblion CA 3 a 4 i ddarllen. (ACCAC)

A volume of short stories, poems and jokes by year 9 pupils at Ysgol Botwnnog, Pwllheli, which is part of a series of short, lively books by young authors to promote literacy amongst KS 3 and 4 pupils. (ACCAC)