Newid Iaith

Cyfres Pen Dafad: Gwerth y Byd

Cyfres Pen Dafad: Gwerth y Byd

£2.95
Cod Eitem : 9780862437039
Awdur(on)/Author(s) : Mari Rhian Owen
Golygydd(ion)/Editor(s) : Alun Jones, Nia Royles
Cyfrol o bedair drama hwyliog i bobl ifanc yn darlunio'r gwrthdaro rhwng pobl ifanc a'u rhieni, y boen mae brodyr a chwiorydd iau yn ei greu, a helyntion mynd i ffwrdd efo'r ysgol; rhan o gyfres gan awduron ifanc i annog plant Cyfnod Allweddol 3 a 4 i ddarllen. (ACCAC)

A volume of four entertaining plays for young people portraying the clash between young people and their parents, the pain of having younger brothers or sisters, and the troubles of going away with the school; part of a series by young authors to encourage Key Stage 3 and 4 children to read. (ACCAC)