Newid Iaith

Cyfres Darllen Mewn Dim - Cam y Dewin Dwl: Llyfr Stori

Cyfres Darllen Mewn Dim - Cam y Dewin Dwl: Llyfr Stori

£1.95
Cod Eitem : 9780862438203
Awdur(on)/Author(s) : Angharad Tomos
Un mewn cyfres o lyfrau darllen cyntaf bywiog a lliwgar yn cynnwys testun o ymadroddion syml a brawddegau syml am y cymeriad poblogaidd Rwdlan a'i ffrindiau; ar gyfer plant sy'n dechrau darllen ar eu pennau eu hunain.

One in a series of lively and colourful first reading books comprising simple phrases and short sentences about the popular character Rwdlan and her friends; for children who are beginning to read on their own.