Dramâu'r Drain: Dawn Deud

Dramâu'r Drain: Dawn Deud

£2.95
Cod Eitem : 9780862438401
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd Llewelyn
Drama fywiog yng nghyfres Dramâu'r Drain; delfrydol i ysgolion, ac ar gyfer myfyrwyr yn eu harddegau. Y mae'r ddrama hon yn cynnwys deg cymeriad - Sion, Mam, Hefin, Gwen, Athrawes, Prifathro, Cariad, Miss Jones, Dynes 1 a Dynes 2 - ac wedi'i hysgrifennu yn nhafodiaith gogledd Cymru.

A lively drama in the Dramâu'r Drain series; ideal for schools, and for teenagers. This drama has ten characters - Sion, Mam, Hefin, Gwen, Athrawes, Prifathro, Cariad, Miss Jones, Dynes 1 and Dynes 2 - and it's written in the North Wales dialect.