Newid Iaith

Cyfres Codi'r Llenni: Mewn Limbo - Sgript a Gweithgareddau

Cyfres Codi'r Llenni: Mewn Limbo - Sgript a Gweithgareddau

£5.95
Cod Eitem : 9780862439576
Awdur(on)/Author(s) : Gwyneth Glyn, Lowri Cynan
Yn y gyfrol hon cawn enghraifft o sgript yn seiliedig ar y nofel 'Mewn Limbo' (Cyfres Pen Dafad), yn ogystal â gweithgareddau dosbarth yn codi o'r sgript. Bydd y gweithgareddau hyn yn addas i ddisgyblion CA3 a CA4 mewn Adrannau Drama a Chymraeg.

In this book we have an example of a script and activites for schools, based on the novel 'Mewn Limbo' (Pen Dafad Series) by Gwyneth Glyn, in addition to class activities arising from the script. The activities are suitable for KS3 and KS4 pupils in Welsh and Drama Departments.