Newid Iaith

Nadolig Llawen y Blaidd Mawr Drwg

Nadolig Llawen y Blaidd Mawr Drwg

£2.95
Cod Eitem : 9780862439965
Awdur(on)/Author(s) : Morgan Tomos
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Morgan Tomos
Stori am Nadolig y Blaidd Mawr Drwg. A fydd yn derbyn anrheg gan Siôn Corn? Mae'r Blaidd Mawr Drwg druan yn dioddef yn arw bob Nadolig, ond mae ganddo gynllun cyfrwys. Mae'n penderfynu bod yn Siôn Corn a rhoi anrheg gwahanol iawn i blant bach Cymru.

A story about the Big Bad Wolf's Christmas. Will he receive a present from Santa? The Big Bad Wolf suffers every Christmas but he has a cunning scheme. He decides to be Father Christmas and to give the children of Wales a very different Christmas present.