Cyfres Anturio: Anturio yn Llŷn

Cyfres Anturio: Anturio yn Llŷn

£4.50
Cod Eitem : 9780863819032
Awdur(on)/Author(s) : Dafydd Meirion
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Dylan Williams
Casgliad difyr a diddorol o ddeg taith gylchynol i deuluoedd ar benrhyn Llyn, yn cynnwys straeon am gymeriadau sy'n gysylltiedig â'r ardaloedd gwahanol, cwestiynau helfa drysor ar bob taith a chyfle i nodi creaduriaid a phlanhigion a welwyd. 10 llun du-a-gwyn ac 11 map.

An interesting and entertaining collection of ten circular family walks on the Llyn peninsula, including stories about characters linked to the various areas, treasure hunt questions on each walk and an opportunity to note creatures and plants seen. 10 black- and-white illustrations and 11 maps.