Newid Iaith

Dylunio a Thechnoleg: Defnyddiau Gwrthiannol - Llyfr Gwaith, Y

Dylunio a Thechnoleg: Defnyddiau Gwrthiannol - Llyfr Gwaith, Y

£4.50
Cod Eitem : 9780954757830
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Colin Isaac
Addasiad Cymraeg o lyfr gwaith darluniadol i gynorthwyo disgyblion sy'n dilyn cwrs Dylunio a Thechnoleg i lefel TGAU, yn cynnwys ymarferion defnyddiol ar y broses ddylunio, offer a phrosesau, defnyddiau a chydrannau, systemau a mecanweithiau, dylanwadau'r farchnad ac ymwybyddiaeth ddiwydiannol; i ddisgyblion CA 4.

A Welsh adaptation of an illustrated work book to assist pupils following the GCSE Design and Technology course, comprising useful exercises on the design process, equipment and processes, systems and mechanics, market influence and industrial awareness; for KS 4 pupils.