Safon Uwch Daearyddiaeth Meistroli’r Testun: Tirweddau Arfordirol

Safon Uwch Daearyddiaeth Meistroli’r Testun: Tirweddau Arfordirol

£17.99
Cod Eitem : 9781398324411
Awdur(on)/Author(s) : Peter Stiff
Llyfr cwrs a baratowyd er mwyn cynorthwyo myfyrwyr Lefel A Daearyddiaeth i feistroli gwybodaeth ddwfn a sgiliau lefel uwch. Ceir cynnwys manwl ac astudiaethau achos gyda chanllawiau a chwestiynau er mwyn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o gysyniadau, cryfhau eu sgiliau dadansoddi, dehongli a gwerthuso, a cheir awgrymiadau ar gyfer ymchwil pellach.

A course book prepared to assist A-Level Geography students to master in-depth knowledge and high-level skills. Comprising detailed content and case studies with guidance and examples to improve students' knowledge and understanding, strengthen their analytical and interpretative and evaluation skills, and also includes suggestions for further research.