Meistroli Mathemateg CBAC TGAU Llyfr Ymarfer: Canolradd

Meistroli Mathemateg CBAC TGAU Llyfr Ymarfer: Canolradd

£9.99
Cod Eitem : 9781510415690
Awdur(on)/Author(s) : Keith Pledger, Gareth Cole, Joe Petran, Linda Mason
Golygydd(ion)/Editor(s) : Roger Porkess
Llyfr Ymarfer i gynorthwyo myfyrwyr i ddysgu am arholiadau newydd TGAU Lefel Canolradd y bwrdd arholi CBAC ym maes Rhifedd a Mathemateg, i wella gwybodaeth yn y maes ac i ddatblygu sgiliau angenrheidiol i ddatrys problemau. Addasiad Cymraeg o Mastering Mathematics for WJEC GCSE Practice Book: Intermediate.

A practice book to help students get to grips with new style examinations in Numeracy and Mathematics WJEC Intermediate Level, to build the necessary skills to improve learning and to develop problem-solving techniques. A Welsh adaptation of Mastering Mathematics for WJEC GCSE Practice Book: Intermediate.