Newid Iaith

Fy Nodiadau Adolygu CBAC TGAU: Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Crefydd a Themu Athronyddol

Fy Nodiadau Adolygu CBAC TGAU: Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Crefydd a Themu Athronyddol

£9.99
Cod Eitem : 9781510436510
Awdur(on)/Author(s) : Joy White, Gavin Craigen
Dyma gyfle i chi dargedu llwyddiant ym maes Astudiaethau Crefyddol gyda chanllaw sydd wedi'i greu yn benodol i roi strwythur ar gyfer adolygu effeithiol. Mae'r llyfr yn cyfuno cynnwys allweddol gyda thasgau enghreifftiol a chyngor ymarferol i greu canllaw adolygu y gallwch chi ddibynnu arno i adolygu, cryfhau a phrofi eich gwybodaeth.

Target success in WJEC GCSE Religious Studies with this proven formula for effective, structured revision; key content coverage is combined with exam-style tasks and practical tips to create a revision guide you can rely on to review, strengthen and test their knowledge.