Newid Iaith

CBAC TGAU Dylunio a Thechnoleg

CBAC TGAU Dylunio a Thechnoleg

£22.99
Cod Eitem : 9781510478404
Awdur(on)/Author(s) : Ian Fawcett, Andy Knight, Dan Hughes, Jacqui Howells, Chris Walker
Llyfr cwrs gwerthfawr sy'n anelu at atgyfnerthu dysgu yn y dosbarth a hybu dealltwriaeth myfyrwyr o'u meysydd astudio penodol o fewn manyleb TGAU Dylunio a Thechnoleg CBAC.

Reinforce classroom learning and boost students' understanding of their chosen area of design and technology with this textbook written for the WJEC GCSE Design & Technology specification for Wales.