Newid Iaith

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 2

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 2

£18.50
Cod Eitem : 9781783172856
Awdur(on)/Author(s) : Catherine Yemm
Datrys Problemau Mathemateg – Blwyddyn 2 yw'r ail o chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau at ddefnydd athrawon yn eu gwersi mathemateg.

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 2 is the second title of six in the Datrys Problemau Mathemateg series, written for the use of teachers in their maths lessons.