Newid Iaith

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 5

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 5

£18.50
Cod Eitem : 9781783172887
Awdur(on)/Author(s) : Catherine Yemm
Datrys Problemau Mathemateg – Blwyddyn 5 yw'r pumed o chwe llyfr yn y gyfres Datrys Problemau Mathemateg. Ysgrifennwyd y llyfrau at ddefnydd athrawon yn eu gwersi mathemateg.

Datrys Problemau Mathemateg - Blwyddyn 5 is the fifth title of six in the Datrys Problemau Mathemateg series, written for the use of teachers in their maths lessons.