Newid Iaith

Gêmau Tric a Chlic

Gêmau Tric a Chlic

£9.99
Cod Eitem : 9781783901715
Awdur(on)/Author(s) : Eirian Lloyd-Jones
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Rhiannon Sparks
Dyma 21 o gêmau i gefnogi llyfrau darllen Cam 1 Tric a Chlic. Pwrpas y gêmau yw rhoi cyfle i'r plant chwarae a chyd-drafod gan ddangos dealltwriaeth o'r hyn a ddarllenwyd, mewn ffordd hwyliog.

21 games to support the Tric a Chlic Level 1 reading books. These games will give children the opportunity to play, discuss and show understanding of what has been read, in an enjoyable way.