Newid Iaith

Natur Ych a Fi

Natur Ych a Fi

£7.99
Cod Eitem : 9781783902064
Awdur(on)/Author(s) : Carol Barratt
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Ocean Hughes
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Mererid Hopwood
Mae'r storïau hyn wedi'u lleoli ar Benrhyn Gŵyr, y lle cyntaf i gael ei enwi'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a byddan nhw'n cydio yn nychymyg pawb sy'n caru byd natur. Addasiad Cymraeg o Nature's Nasties gan Mererid Hopwood.

Set in the beautiful Gower peninsula, South Wales, the first part of the United Kingdom to be officially designated an Area of Outstanding Natural Beauty, these ten factual stories will intrigue all nature-lovers. A Welsh adaptation of Nature's Nasties by Mererid Hopwood.