Newid Iaith

Cyfres Cnoi Cil: Paul Robeson (pecyn)

Cyfres Cnoi Cil: Paul Robeson (pecyn)

£9.99
Cod Eitem : 9781783902095
Awdur(on)/Author(s) : Tudur Dylan Jones, Mererid Hopwood
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : William Snoad
Golygydd(ion)/Editor(s) : Anwen Pierce
Roedd Eisteddfod y Glowyr 1957 yn ddigwyddiad cyffrous iawn yn hanes tref glan môr Porthcawl. Tybed a glywsoch am ganwr, actor ac athletwr enwog o America oedd i fod i ganu yno? Beth oedd cefndir y gŵr enwog hwn? A lwyddodd pobl Porthcawl i glywed ei lais rhyfeddol? Cewch atebion i'r cwestiynau yma a mwy wrth ddarllen a thrafod y llyfr hwn. 5 copi + set o gardiau chwarae rôl.

The 1957 Miners' Eisteddfod was a very exciting event in the history of the popular seaside town of Porthcawl. I wonder if you know about a famous American singer, actor and athlete who was supposed to sing there? What was the background of this famous man? Did the people of Porthcawl hear his amazing voice? Read this book to find out. 5 copies + a set of role play cards.