Rhywbeth Drwg ar Waith

Rhywbeth Drwg ar Waith

£9.99
Cod Eitem : 9781783903320
Awdur(on)/Author(s) : Dawn Huebner
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Kara McHale
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun
Mae Rhywbeth Drwg ar Waith yn tywys plant 6 i 12 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanynt trwy sgyrsiau anodd am ddigwyddiadau difrifol y byd, o fygythiadau amgylcheddol i drasiedïau dynol. Mae'r enw amhenodol 'rhywbeth drwg' yn cael ei ddefnyddio yn y llyfr yn fwriadol er mwyn helpu rhieni i gadw rheolaeth dros ba ddigwyddiad i'w drafod a faint o wybodaeth y maen nhw'n ei rannu.

Something Bad Happened guides children ages 6 to 12 and the adults who care about them through tough conversations about serious world events, from environmental threats to human tragedies. Care is taken to use the non-specific term 'bad thing' throughout, helping parents retain control over which events to talk about, and how much information to provide.