Trechu Pryder - Canllaw Plentyn Hŷn i Reoli Gorbryder

Trechu Pryder - Canllaw Plentyn Hŷn i Reoli Gorbryder

£9.99
Cod Eitem : 9781783903344
Awdur(on)/Author(s) : Dawn Huebner
Darlunydd(ion)/Illustrator(s) : Kara McHale
Cyfieithydd(ion)/Translator(s) : Testun
Mae Trechu Pryder yn dysgu sgiliau penodol i blant 9-13 oed a'r oedolion sy'n poeni amdanyn nhw. Mae'r rhain yn gwneud wynebu - a goresgyn - pryderon ac ofnau yn haws. Cyflwynir technegau craff ac ymarferol mewn iaith syml i blant, gyda phwyslais ar symud o wybod i wneud, o fod yn bryderus i fod yn hapus ac yn rhydd. Addasiad Cymraeg o Outsmarting Worry.

A Welsh adaptation of Outsmarting Worry that teaches 9–13-year-olds and the adults who care about them specific skills that make it easier to face, and overcome, worries and fears. Smart, practical, proven techniques are presented in language immediately accessible to children, with an emphasis on shifting from knowing to doing, from worried to happy and free.